• Wide screen resolution
  • Narrow screen resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
JA slide show

Инфорамация за с.Изгрев

Изгрев е тихо и спокойно селце, разположено в подножието на Национален природен парк „Странджа“ и само на 5 км.  от  морския бряг и най- хубавите плажове и живописни заливи на Южното черноморие. В Изгрев ще усетите прегръдката на планинския климат, а близостта на плажовете, ще бъде още едно предимство и удобство за вашата лятна почивка.

banner1

Начало Информация Резерват Силкосия

Резерват Силкосия

1Резерват Силкосия е горски резерват и се намира в Странджа Планина, между селата Българи и Кости и обхваща част от водосборния басейн на река Велека. Това е най-старият резерват в страната – обявен е за такъв още през 1931 г. с цел да бъде опазена растителността в района му. Тъй като надморската му височина не надвишава 250 м, това е най-ниският резерват в България.

В него се среща много богато разнообразие от растения, някои от които редки, а други са характерни за други географски ширини, което прави мястото много интересно от научна гледна точка. В долната част на резервата има блатисти райони.

Тук се наблюдава явлението растителна инверсия - при нормални условия буковите дървета заемат по-студените терени на по-голяма надморска височина, а дъбовите се намират в ниските части. В Силкосия се наблюдава обратното - буковите гори са разположени в ниските части и в долинните части, докато дъбовите горски масиви са разположени по по-високите места
.
В по-влажните части на резервата се наблюдават следните растителни видове - странджанска зеленика, лавровишна, кавказка боровинка, обикновен тис, кавказка иглика, пролетна циклама и други. Тук се намира и единственото находище на дива мушмула в Европа.

2
Фауната в Силкосия също е богата. От земноводните тук има представители на зелена крастава жаба, жаба дървестница
Тук гнездят и много интересни птици - авлига, южен славей, малко черноглаво коприварче, голямо белогушо коприварче, кос, сойка, обикновена чинка, различни водове кълвачи, грабливи птици и др.От бозайниците се срещат дива котка, белка, златка, вълк, дива свиня и др.
Източник: http://www.bulgariainside.com/
 

Времето

Вторник Сряда

За Контакти

GSM: 0888798495
GSM: 0887577077
email:
kiriakovi@abv.bg