Вила за гости 'Приятели' – с.Изгрев

Опознай

Опознай

В Изгрев ще усетите прегръдката на планинския климат, а близостта на плажовете, ще бъде още едно предимство и удобство за вашата лятна почивка.

Начало - ОПОЗНАЙ

ПРИРОДЕН ПАРК СТРАНДЖА

Природният парк Странджа получава този статут през 1995 г. По площ той заема около 1% от територията на България и включва в себе си пет резервата – Силкосия, Тисовица, Средока, Витаново и Узунбуджак /Лопушна/, както и 12 защитени местности, архитектурен резерват в с. Бръшлян и фолклорен резерват в с. Българи.

Тракийско скално светилище в м. "Беглик Таш"

През 2003 беше разкрито уникалното тракийско светилище „Беглик Таш", което се определя като най-ранното, открито досега тракийско мегалитно светилище в югоизточна Тракия и по Черноморското крайбрежие. Проведените проучвания доказаха, че още от края на бронзовата епоха (XIII в.пр.Хр.) тук е кипяла активна човешка дейност.

Нестинарство

Със сигурност нестинарството е една от най-интересните атракции в българските ресторанти, единствена по рода си, съществуваща от много векове само в България.Но в настоящият 21 век ритуала е претърпял значително развитие от своето раждане.

Резерват Силкосия

Резерват Силкосия е горски резерват и се намира в Странджа Планина, между селата Българи и Кости и обхваща част от водосборния басейн на река Велека. Това е най-старият резерват в страната – обявен е за такъв още през 1931 г. с цел да бъде опазена растителността в района му.